7. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Değerli üyelerimiz,

Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2019 Pazar günü saat 13:00 de, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, 2. Kat, Yılmaz Güney Salonu, Kadıköy adresinde; yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 28.04.2019 Pazar günü saat 13:00 de aynı adreste aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

GÜNDEM:
• Açılış,
• Divan Seçimi,
• 2018 yılı Faaliyet raporunun okunması,
• 2018 yılı Mali tabloların okunması, görüşülmesi ve ibrası,
• 2018 yılı Denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,
• Yeni dönem planlanan projelerin açıklanması,
• Tahmini bütçenin açıklanması,
• Yönetim Organlarının seçimi,
– Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerin seçimi,
– Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerin seçimi,
• Öneri, dilek ve temenniler,
• Kapanış.
Genel Kurulun yapılabilmesi için yasal olarak üye sayısının salt çoğunluğu arandığından, katılımınızı özellikle rica ederiz.
Saygılarımızla

Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği
Yönetim Kurulu