Cenan Akın / Ruhi Su Dostlar Korosu Eski Şefi

Prof. Cenan Akın, 1932, Şebinkarahisar’ da dünyaya geldi. Önemli bir müzik besteci, koro yöneticisi ve eğitimcisiydi.

1991 yılında Ruhi Su Dostlar Korosu’ nun Almanya’ nın Frankfurt ve Köln şehirlerinde verdiği konserler öncesi şefliği üstlenen Cenan Akın konserleri takip eden günlerde görevi RSDK koristlerinden Cengiz Ünal’ a devretti. 

İstanbul Belediye Konservatuarı’nın yatılı bölümünde okuyan besteci, keman, piyano ve vurmalı çalgılar dersleri almış, daha sonra Raşit Abed ile armoni, Ferdi Statzer ile kompozisyon çalışmış ve 1955 yılında konservatuarı bitirdikten sonra okula solfej öğretmeni olarak atanmıştır.

“Koro müziği ”nde önde gelen müzikçilerimizden biri olan Cenan Akın, özellikle eğitsel amaçlı yapıtlar vererek gençlik ve çocuk korolarının yetiştirilmesine katkıda bulunmuştur.

İstanbul Şehir Orkestrası’nda vurmalı çalgılar üyesi olarak da çalışan Akın, bu yıllarda koro yönetmenliğine başlayarak İstanbul Üniversitesi Gençlik Korosu’nu çalıştırmıştır. Bu başarılı deneyimini geliştiren Cenan Akın, kendisini uzun yıllar koro çalışmalarına adayarak, İstanbul’da yeni koroların kuruluşunu ve eğitimini üstlenmiştir. Bestecinin bu alandaki yapıcı çalışmalarının başında, TRT bünyesindeki çocuk ve gençlik korolarının kurumsallaştırması gelir.

1955 yılında bitirdiği okulda armoni, derleme ve koro dersleri vermeye başladı. Aynı orkestrada çaldı ve İ.Ü. Gençlik Korosu’nu yönetti. 1968 yılında Almanya’ya giden Akın, burada orkestra ve koro yönetmenliği eğitimleri aldı. İstanbul Devlet Operası’nda koro şefi yardımcılığı görevinde bulunan sanatçı, bir yandan besteler yapmayı sürdürdü.

Bir süre TRT Çok Sesli Korosu’nun oluşumunda yer aldı.

İstanbul Devlet Konservatuvarı Armoni ve Kontrapunto Yüksek Bölümü’nü dışardansınavla bitiren besteci, aynı kurumda çeşitli dersler verdi. TRT İstanbul Çocuk Korosunu kurdu ve yönetti. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyeliği yaptı.

1957 yılında Akbank Çocuk Korosu’nu kurmuştur.

1997 yılında emekli olan Cenan Akın, 1998 yılında Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde “eğitim müziği besteciliği” üzerine dersler vermeye başladı ve kendisi gibi besteci olan Can Aksel’ in babası olan sanatçı, yapıtları ile pek çok yarışmada ödüllendirildi.

Cenan Akın’ın koro ve orkestra için bestelediği “Yunustan Deyişler” adlı yapıtı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü repertuvarında bulunuyor.

Aldığı başlıca ödüller şöyle sayılabilir:

 1. Yapı Kredi Bankası Yarışmasında, “Melodi Ödülü”, 1955.
 2. T.R.T. Halk Türküleri Armonileme Yarışmasında birincilik ödülü, 1071.
 3. T.R.T. Bando Müziği Yarışmasında, özel ödül, 1978.
 4. ENKA Gençlik Şarkısı Yarışmasında özel ödül, 1985.
 5. Sevda – Cenap And Müzik Vakfı’nın Gençlik Şarkısı Yarışmasında ikincilik ödülü ve özel ödül, 1985.
 6. Kültür Bakanlığı Yarışmasında ikincilik ödülü, 1986.
 7. T.R.T. Çocuk Şarkısı Yarışmasında birincilik ve üçüncülük ödülü, 1989.

Bestecimiz, Türkiye’de çoksesli müziğin yaygınlaşması ve benimsenmesi için çocuk ve gençlik korolarının büyük önem ve işlev taşıdığı görüşünü savunmuş, bu amaçla özellikle okul korolarında değerlendirilmek üzere 100’ü aşkın koro yapıtı yazmıştır. Bu parçalarında halk müziği renklerinden yararlanmış, batının “üçlü armoni”, yönteminin yanı sıra, Kemal İlerici ’nin “dörtlü armoni dizgesi”ni de kullanmıştır. Onun bilinçle geliştirdiği çoksesli koro yapıtları, ülkemizin gereksinimlerini karşılamaya yönelik duyarlılığın verimleridir. Cenan Akın’ın yapıtlarının yayın ve seslendirme hakları kendisineaittir.

3 Kasım 2006’ da hayata veda eden Cenan Akın Kanlıca Mihrimah Sultan mezarlığına defnedildi.

Cenan Akın’ ın başlıca Yapıtları şunlardır:

KORO & ORKESTRA VE ORKESTRA ESERLERİ

 1. “Op. 10 Yunus’tan Deyişler”, bas, koro ve orkestra için, 1973-1993.
 2. “On Halk Türküsü”, karma koro ve orkestra için, 1994.
 3. “GAP Türküsü”, koro ve orkestra için, 1990.
 4. “Op. 13 Üç Türkü”, (Dumanlı Boğaz, Ağıt, Yiğitleme), orkestra eseri, 1962.
 5. “Op. 17 Destan”, senfonik şiir, orkestra eseri, 1978.
 6. “Op. 25 Hüseyni Bas Üstüne 36 Duyuş”, yaylı çalgılar orkestrası için, 1987.
 7. “Op. 26 Ağıtlar”, yaylı çalgılar orkestrası için, 1996.

 KORO ESERLERİ

 1. “Op. 5 Halk Türküleri”, 1974.
 2. “Op. 11 Kirtim Kirt”, erkekler korosu için Enver Gökçe’nin şiiri üzerine, 1974.
 3. “Op. 18 Can vurdum”, karma koro için, 1968.
 4. “Op. 19 Minyatürler”, 1983.
 5. “Op. 22 Anadolu’nun Sesi”, karma koro için, 1990.
 6. “Sevgi Şarkıları”, Yunus Emre’nin şiirleri üzerine, 1991.
 7. “Op. 27 Güzelleme”, 1996.

ÇOCUK KOROSU ESERLERİ

 1. “Op. 8 On Çocuk Şarkısı”, 1974.
 2. “Op. 9 Sinan’ın Şarkıları”, 1975.
 3. “Op. 23 Çocuk Korolarına Şarkılar”, 1986.
 4. “Op. 26 Yurt Orman Olsun”, (piyano eşlikli), 1994.
 5. “Mavi Bir Şarkı Yurdum”, 1994.
 6. “Her şey Güzel”, 1994.
 7. “Atatürk Şarkıları”, 1997.

ŞAN & PİYANO, PİYANO, SOLO FLÜT ESERLERİ

 1. “Op. 1 Liedler”, mezzo – soprano ve piyano için, 1953 – 1988.
 2. “Op. 2 Çocuk Bahçesi”, mezzo – soprano ve piyano için, 1973.
 3. “Rubailer”, bas ve piyano için, (Şiirler: Nazım Hikmet), 1973.
 4. “Op. 7 sokaktayım”, bas ve piyano için, 1972.
 5. “Op. 14 Marşlar”.
 6. “Op. 3 Altı şarkı”, piyano eseri, 1973.
 7. “Op. 4 Küçüklerin Dünyası”, piyano eseri, 1974.
 8. “Op. 12 Horon ve Uzun hava”, piyano eseri, 1963.
 9. “Op. 15 Dağlar, Karakoyun”, piyano eseri, 1975.
 10. “Op. 16 Duyuş”, piyano eseri, 1977.
 11. ”Op. 21 Görünümler”, piyano eseri.
 12. ”Op. 24 Bir Halk Türküsü Üzerine Çeşitlemeler”, 1987.
 13. ”Piyano Albümü”, piyano eseri, 1997.
 14. ”Op. 20 Yaylada”, solo flüt için, 1988.