Dernek Hakkında

Derneğimiz, Ruhi Su’nun sanatçı kimliğini, çalışma ve araştırmalarını, yaşamını, araştırmak, sanatsal bilimsel ve kültürel araştırmalar yapmak, çeşitli sanatsal etkinlikleri desteklemek, teşvik etmek, yaymak, sanatsal faaliyetlerde bulunmak, yapılan faaliyetlere katkı sunmak ve özellikle halk kültürü ve halk müziğinin toplanması, yorumlanması, çağdaş tekniklerle yeni formlarda yayılıp sergilenmesi, toplumda yaygınlaşması ve geliştirilmesi için çaba harcamak ve tüm bu konulardaki çalışmalara destek sağlamak amacı ile Nisan 2012 de kurulmuştur.

Kuruluş yılının Ruhi Su’nun doğumunun 100. Yılı olması sebebiyle, bu yılı kapsayacak bir dizi etkinlikten oluşan 100. Yıl projesi yürütülmeye başlanmıştır.

Ruhi Su Dostlar Korosu, derneğimiz çatısı altında çalışan bir yapı olarak bu etkinliklerde program dahilinde yerini almıştır. Haziran 2013 te kurumsal yapısı pekiştirilmek üzere çalışmaları tatil edilen koro , planlanandan 2 ay gecikme ile 2014 şubatında Sanat yönetmenimiz Emin İgüs ve Şefimiz Mutlu Ödemiş ile tüm eski tecrübeleri ve yeni planları ile yoluna devam etmektedir.

DERNEĞİMİZİN ÇALIŞMALARI (ÖZET)