Hüseyin Tutkun / Dostlar Korosu Eski Koristi ve Ruhi Su Dostlar Korosu Eski Şefi

Ruhi Su’ nun 1985 Eylül ayında aramızdan ayrılmasını takip eden günlerde “Dostlar Korosu” şefliğini üstlenen Timur Selçuk ve Sarper Özsan’ dan sonra bu sorumluluğu  Hüseyin Tutkun devraldı. O da tıpkı kendisinden sonra koro şefi olan Refik Köksal gibi “Dostlar Korosu” na önce korist olarak katıldı.

1956’ da Sivas’ ın Suşehri ilçesinde doğan Hüseyin Tutkun, Kuştepe Lisesi’ nde okuduğu yıllarda tiyatro kolunun sergilediği Necati Cumalı’ nın “Vur Emri” adlı oyununda Halil ve Cevat Fehmi Başkut’ un “Sana Rey Veriyorum” adlı oyununda da Dr. Ramazan Cankurtaran ana karakterlerini oynadı. Bu rollerdeki başarısıyla Genco Erkal, Mehmet Akan ve arkadaşları tarafından kurulan Dostlar Tiyatrosu’nun kadrosunda oyuncu olarak yer aldı.

Dostlar Korosu’ nun kurulması da o yıllarda gündeme geldi. Ruhi Su ve Genco Erkal’ ın 1960’ lı yıllarda başlayan dostlukları ve “Pir Sultan Abdal”, “Köroğlu” gibi oyunlarda ortaya koydukları ortak ürünler birer sanat olayına dönüştü ve aydınların da beğenisini kazandı. Dostlar Korosu’ da bu başarıdan doğdu.

Dostlar Tiyatrosu, Cumhuriyet gazetesi aracılığıyla bir çağrı yaptı. Gençler geldiler. Sesleri ve söyleyişleri belli bir düzeyin üzerinde olanlar seçildi ve Aralık 1975’ te “Dostlar korosu” kuruldu.

Hüseyin Tutkun, Dostlar Tiyatrosu’ nun Şişli Ümit Tiyatrosu’ nda sahnelediği “Düşmanlar” oyununda oynadığı günlerde açılan korist sınavına girer ve koroya katılır. Bu kararı ile tiyatroculuk yaşamı yerini bu gün de sürdürdüğü müzik yaşamına bırakır. Bir süre sonra koronun idari yöneticiliği görevi de Hüseyin Tutkun’ a verilir.

Aralık 1975-12 Eylül 1980 yılları arasında Ruhi Su’ nun yönetiminde gerçekleştirilen bütün konser ve etkinliklerde,  1976’ da “El Kapıları”, 1977’ de “Sabahın Sahibi Var” ve 1979’ da “Çocuklar Göçler Balıklar” albüm kayıtlarında korist olarak yer alır.

Tercihini müzikten yana kullanan Tutkun İstanbul Belediye Konservatuvarı (günümüzün İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı) ‘ nda Türk Müziği Nazariyatı, Timur Selçuk’ tan Klasik Armoni ve Çalgı Bilgisi, Ali Perret ve Kamil Özler’ den Caz Armonisi, Orhan Dağlı’ dan bağlama, Muammer Sun’ dan Çocuk Şarkısı Besteleme, Sarper Özsan’ dan Form Bilgisi ve Ayşen Katipoğlu’ dan Piyano eğitimi alır.

Hüseyin Tutkun İ.İ.T.İ.A İşletmecilik Yüksek Okulu’ nda da ( günümüzün Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi) okur.

12 Eylül’ ü takip eden yıllarda Hüseyin Tutkun “Grup Selenler” i kurar. Daha sonra Ruhi Su Dostlar Korosu’ nu devam ettirecek olan Şara Balıkçıoğlu, Refik Köksal, Yusuf Başaran gibi koristler de bu çalışmaya zaman zaman dahil olurlar.

Bu dönemde Ezginin Günlüğü ile Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’ nda sahne alırlar.

Dostlar Korosu, Ruhi Su’ nun 20 Eylül 1985’ te aramızdan ayrılmasını takip eden yıllarda Şan Tiyatrosu, Harbiye Konak Sineması ve diğer anma konserlerine Timur Selçuk ve Sarper Özsan yönetiminde hazırlandı.

Koro bu dönemde Ruhi su’ ya olan sevgi ve saygısının bir ifadesi olarak adını “Ruhi Su Dostlar Korosu” olarak değiştirdi.

Ruhi Su Dostlar Korosu’ nun yaşatılmasını ve sürekliliğinin sağlanmasını isteyen koristler bu dönemde şef arayışına başlarlar. Bir süre sonra “içimizden bir korist arkadaşımız şeflik görevini üstlensin” anlayışı ağır basar ve 1987 yılında Hüseyin Tutkun’ a bu görev verilir. Tutkun koroyu Refik Köksal’ a devredene kadar bu görevi üstlenir.

Hüseyin Tutkun, “Ruhi Su Dostlar Korosu” dışında “İstanbul Selenler Oda Korosu” nu ve “Evrensel Kültür Korosu” nu da yönetir.

Hüseyin Tutkun, 1990’ da Timur Selçuk’ un “Bir Uzay Masalı” pop operasında Selçuk’ un asistanlığını yaptı.

1993 Sivas olaylarında sağ kurtulan aydınlardan Zerrin Taşpınar’ ın katliamı anlatan “Tavra” ırmak şiirini besteledi.(1998) Bu yapıtıyla Sevda Cenap And Vakfı’ nın “Özel Özendirme Ödülünü” aldı.

Hüseyin Tutkun oyun müzikleri de besteledi. Haldun Taner’ in Vatan Kurtaran Şaban”, Mine Bayrakeri’ nin Dost- Yanar içim, Göynür Özüm”, Aynur Tutkun’ un 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için senaryosunu yazdığı Ben Kadınım oyununun müzikleri de Tutkun’ a aittir.

2000’ de Çerkezköy’ e yerleşen Tutkun, burada bir müzik uygulama atölyesi kurdu. Aynı zamanda yetişkinler ve çocuklar için eşlik orkestraları da kuran Tutkun,  Çerkezköy ÇYDD Çok Sesli Korosu’ nu, Çerkezköy Belediyesi Çok Sesli Gençlik Korosu’ nu, Çerkezköy Belediyesi Çocuk Korosu’ nu kurdu ve yönetti.

Ruhi Su Dostlar Korosu’ ndan sonra kurduğu “İstanbul Selenler Oda Korosu” ndan yola çıkarak “ Çerkezköy Selenler Çok Sesli Korosu” nu da kurdu ve yönetti.

Bu korolar İstanbul ve Ankara’ da düzenlenen çok sesli korolar şenliklerinde defalarca yerini aldı.

Bu gün de yetişkinler ve çocuklar için çok sesli koro müzikleri üreten Hüseyin Tutkun’ un birçok yapıtı Ruhi Su Dostlar Korosu repertuarında bulunmakta ve bu türküler hemen her konserimizde koromuz tarafından yorumlanmaktadır.  

Sözleri şair Hasan Hüseyin Korkmazgil’ e ait olan halk türküsünü “Leylim Yar -Sabah Güneşi Doğmuş” ve “Aşnamdan Ayrıldım-Ya Hızır Semahı” nı koroya uyarladı.

Bu iki türkü dışında çok seslendirmesi Hüseyin Tutkun’ a ait olan “Hana Vardım Han Değil”, “Yenice Yolları” ile düzenlemesini eski korist arkadaşlarımızdan Yusuf Başaran ile birlikte yaptıkları “Kaşların Dedi Beni” ve yine Ruhi Su’ nun 1982 yılında Adana-Saimbeyli’ den derlediği ve “İstanbul Selenler Oda Korosu” ile yıllar önce yorumladıkları bir eşkiya türküsünden çok seslendirdiği ” Develioğlu” türküleri koromuzun vazgeçilmez konser yapıtlarıdır.

Çerkezköy’ de yaşamını sürdüren Hüseyin Tutkun her yıl 20 Eylül günü Zincirlikuyu’ da Ruhi Su – Sıdıka Su anıt mezarında yaptığımız anmalarda da yer aldı, birçok konserimizde kimi türkülerde şef olarak bizi yönetti veya en son Boğaziçi Üniversitesi’ nde 2010’ da düzenlediğimiz Ruhi Su anması konserinde olduğu gibi bir korist olarak aramıza katılarak türkülerimizi bizimle birlikte seslendirdi.